Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów przekazał na ręce Bartosza Chojnackiego, zastępcy wójta gminy Lubin symboliczny czek na kwotę 11 mln 100 tysięcy złotych. Tym samym zadeklarowano, że gmina otrzyma pieniądze na trzy wnioski złożone w ramach rządowego programu Polski Ład. Na terenie gminy Lubin zainwestowanych zostanie dodatkowo ponad 30 milionów złotych –  to pieniądze z Polskiego Ładu , które otrzymał powiat lubiński i województwo dolnośląskie na remonty i budowę dróg.

Symboliczne przekazanie czeku- minister Krzysztof Kubów i Bartosz Chojnacki, zastępca wójta

– Polski Ład to prawie 24 miliardy złotych w skali kraju na inwestycje w samorządach. W rejonie legnicko-jeleniogórskim samorządy pozyskały prawie 700 milionów złotych, dla całego Dolnego Śląska jest to 1,6 miliarda złotych – wylicza minister Krzysztof Kubów.– Bardzo duża część tych środków trafi do zagłębia miedziowego. Cieszę się, że samorządy z tego regionu złożyły bardzo dobre wnioski i w związku z tym otrzymały wsparcie wielu planowanych zadań.

Gmina Lubin złożyła trzy, czyli maksymalną ilość wniosków. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

– Ubiegaliśmy się o dofinansowanie na modernizację oczyszczalni ścieków w Oborze, przebudowę gminnych dróg wewnętrznych oraz budowę obiektu w Chróśtniku, w którym znajdzie się żłobek i przedszkole. Otrzymane wsparcie to duży zastrzyk finansowy, który gwarantuje dalszy, szybki rozwój infrastruktury w gminie – mówi Bartosz Chojnacki, zastępca wójta gminy Lubin.

Spotkanie ministra i wójta z mieszkańcami gminy Lubin

Przypomnijmy, że możliwość pozyskiwania rządowych środków przez samorządy była tematem wspólnego spotkania ministra Krzysztofa Kubowa i wójta Tadeusza Kielana z mieszkańcami, które odbyło się w czerwcu w Pieszkowie.

– Jeszcze nigdy w historii gmina nie otrzymała jednorazowo tak dużego bezzwrotnego dofinansowania.  Dziękuję ministrowi za wsparcie naszego samorządu – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin, dodając: -Ktoś ostatnio ładnie powiedział, że Polski Ład spełnia marzenia, pod czym osobiście się podpisuję.

Rządowy fundusz Polski Ład to  Program Inwestycji Strategicznych , który ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Dofinansowanie wynosi od 80 do 95 proc.  Program realizowany jest  poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Oprócz ponad 11 milionów złotych, które otrzymała gmina Lubin, na nasz teren trafią także dodatkowe miliony złotych, o które ubiegał się Powiat Lubiński i Województwo Dolnośląskie. 5 mln 225 tysięcy przyznano na kontynuację przebudowy dróg powiatowych w Czerńcu, Niemstowie i Raszówce. Kolejnych 25 mln 175 tysięcy przeznaczonych zostało ona budowę obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335.

Gmina przygotowuje już kolejne wnioski, minister Kubów zapowiedział bowiem, że w listopadzie ruszy drugi nabór do rządowego funduszu Polski Ład.