Podpisanie porozumienia w sprawie rozwoju sieciWójt Tadeusz Kielan oraz przedstawiciele gmin Czernichów, Pyzdry i Szadek podpisali z ministrem cyfryzacji porozumienia dotyczące współpracy przy rozwoju sieci szerokopasmowych.

– Naszym celem jest podłączenie każdego gospodarstwa domowego w Polsce do szerokopasmowego internetu. Podpisane porozumienia to kolejny ważny krok, który przybliża nas do zrealizowania tego celu – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.
Podpisane listy intencyjne oficjalnie rozpoczynają współpracę pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a samorządami w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

– Wciąż niestety są miejsca na terenie naszej gminy, gdzie jakość internetu pozostawia wiele do życzenia. Dlatego bardzo zależało nam udziale w tym pilotażowym programie, dzięki któremu chcemy zapewnić wszystkim naszym mieszkańcom szybkie i niezawodne usługi mobilne – mówi Tadeusz Kielan.

Porozumienia z ministrem cyfryzacji podpisali: Tadeusz Kielan – wójt gminy Lubin, Przemysław Dębski – burmistrz Pyzdr, Ewa Lipowczan – sekretarz gminy Czernichów i Artur Ławniczak – burmistrz gminy i miasta Szadek.

Zgodnie z treścią podpisanego dokumentu samorządowcy zobowiązali się do współpracy w celu wypracowywania mechanizmów wspierania działań na rzecz powszechnego dostępu do bardzo szybkiego internetu oraz zapewnienia pokrycia nieprzerwanym zasięgiem usług mobilnych.
Strony porozumienia zobowiązały się także do współpracy we wdrażaniu interwencji ze środków Funduszu szerokopasmowego – nowego instrumentu opracowywanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, dzięki któremu m.in. miejsca nieobjęte projektami szerokopasmowymi będą mogły zyskać dostęp do szybkiego internetu.

Dodatkowo samorządy zobowiązały się do współpracy z przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi i sprawnego wydawania zgód i zezwoleń administracyjnych.

– Możecie Państwo liczyć na nasze pełne wsparcie. Gwarantujemy zasoby i wiedzę – powiedziała obecna spotkaniu wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.