Lista osób uprawnionych do najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Lubin (posiedzenie Komisji Mieszkaniowej z dnia 15.11.2022 r.)