Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubin.Po długiej przerwie spowodowanej koronawirusem, w siedzibie Urzędu Gminy zorganizowano posiedzenie Rady Seniorów. Gościem spotkania była przedstawicielka fundacji ekologicznej z Legnicy. Nasi seniorzy są bowiem jednym z czterech beneficjentów  specjalnego programu realizowanego przez fundację i skierowanego do osób starszych.

W posiedzeniu udział wzięło 10 członków Rady Seniorów. Gościem rady była Irena Krukowska– Szopa, Prezes Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” z Legnicy. Prezes obszernie przedstawiła zakres działania i realizowane przez fundację projekty.  Szczegółowo dyskutowano o projekcie pod nazwą „Rady Seniorów w gminach mniejszych – wyzwania i szanse dla aktywności obywatelskiej seniorów”, w którym jako jedna z czterech gmin, udział bierze Rada Seniorów Gminy Lubin.

Teraz właśnie, czyli 1 i 2 października, pięcioosobowa delegacja naszych seniorów   bierze udział w wizycie studyjnej połączonej ze szkoleniem, która odbywa się  w Chośnicy w gminie Jeżów Sudecki.  To szansa  na wymianę doświadczeń z pozostałymi delegacjami z gmin. Kolejnym wspólnym działaniem projektowym będzie organizacja wydarzenia integrującego seniorów, to spotkanie ma być dofinansowane z projektu.

Prezes Fundacji „Zielona Akcja” była zainteresowana działaniami i potrzebami seniorów z terenu Gminy Lubin.

– Opowiedzieliśmy więc jakie działania są dedykowane dla seniorów, czyli o działającej przy Ośrodku Kultury Gminy Lubin Akademii Kompetencji Senioralnej, wycieczkach dla seniorów, warsztatach, konkursach, Spartakiadzie Senioralnej, Karcie Seniora, spotkaniach integrujących osoby starsze z terenu Gminy Lubin i szeregu innych wydarzeniach oraz imprezach, w których seniorzy chętnie uczestniczą. Pani prezes była pod ogromnym wrażeniem skali tych działań i tego, że na chwilę obecną nie mamy większych potrzeb – mówiła Janina Mucha przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Lubin.

Kolejne posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubin zaplanowano na początek grudnia.

(RED)