Postaw na bezpieczeństwo osób 60+Zachęcam do zapoznania się z folderem „Postaw na bezpieczeństwo osób 60+!”, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób po 60 roku życia.

Publikacja ma za zadanie podnieść świadomość przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń i klubów seniora, w zakresie konieczności prowadzenia systematycznej edukacji skierowanej do kierowców, pieszych i rowerzystów po 60 roku życia.

Znajomość przepisów ruchu drogowego jest ważna w każdym wieku, a seniorzy stanowią coraz większą grupę uczestników ruchu drogowego.

By zadbać o bezpieczeństwo Seniorów i przypomnieć o podstawowych zasadach związanych z bezpieczeństwem, Krajowa Rada Bezpieczeństw Ruchu Drogowego prowadzi cykl warsztatów, w ramach akcji edukacyjno – informacyjnej, w całej Polsce pod hasłem Senior na drodze do … bezpieczeństwa!

Każdy warsztat ma na celu edukowanie i zwiększanie świadomości na temat zagrożeń w ruchu drogowym. 

W każdym wieku ważna jest znajomość i utrwalanie wiedzy z przepisów ruchu drogowego, a także znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, czy znajomość praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego.

Przejdź na stronę akcji promującej bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym.

DO POBRANIA: