Informacja Wójta Gminy Lubin w sprawie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin.