Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Lubin z dnia 30 września 2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miroszowice”.