Obwieszczenie Wójta Gminy Rudna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w m. Koźlice”.