Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji kopaliny ze złoża „Obora” – kontynuacja wydobycia piasków podsadzkowych na działkach 396/17, 396/18, 396/19, 396/20, 396/28, 396/29, 396/32, 396/34, 396/35, 396/42 obręb Szklary Górne, gmina Lubin.