Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin z dnia 10 listopada 2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora” na terenie działki nr 449/20 obręb ewidencyjny 0020 Obora, gmina Lubin.