Obwieszczenie – zawiadomienie Starosty Legnickiego z dnia 31 maja 2022 roku powiadamiającego strony postępowania o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.”Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat legnicki”.