Zarządzenie nr 1497/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1370/2021 z dn. 17.09.2021 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Obora, dz. nr 465/8 – etap I.