Każdy kto szuka archiwalnej dokumentacji osobowej i płacowej, interesuje się dziejami własnej rodziny, chce rozwiązać problem narastającej dokumentacji firmy lub też nie wie co zrobić, gdy akta ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu, może skorzystać z pomocy Archiwum Państwowego.  

Archiwum Państwowe we Wrocławiu wraz z oddziałami znajdującymi się w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Legnicy i Kamieńcu Ząbkowickim zachęca mieszkańców Dolnego Śląska oraz przedsiębiorców do kontaktu.

– Zadania statutowe archiwów to kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie i udostępnianie materiałów archiwalnych, a także sprawowanie nadzoru nad postępowaniem z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach z powierzonym zasobem archiwalnym – wyjaśnia dr Janusz Gołaszewski, dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu. – Ważnym obszarem działania archiwów jest też popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

Można więc zwrócić się do pracowników archiwum, którzy doradzą jak odnaleźć dokumenty, jak zbierać  informacje o dziejach i genealogii swojej rodziny, jak uporządkować rodzinne archiwum czy też pozyskać informacje o historii miejsca, w którym się mieszka.

To także oferta dla przedsiębiorców,  którzy mogą zaczerpnąć wiedzy dotyczącej m.in. sposobów radzenia sobie z narastającą ilością dokumentów w firmie, czy też dowiedzieć się  co zrobić z dokumentacją po zamknięciu biznesu.

Archiwum Państwowe prowadzi też zajęcia edukacyjne oraz świadczy usługi sporządzania odpisów materiałów archiwalnych, kopiowania, przechowywania w swojej bazie skanów i fotografii cyfrowych.

Najbliżej naszej gminy jest legnicki oddział archiwum, więcej szczegółów o pracy archiwistów można znaleźć na stronie internetowej.

 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Oddział w Legnicy

Marszałka J. Piłsudskiego 1

59-220 Legnica

e-mail legnica@ap.wroc.pl

telefon 76 85 63 478