Istnieje wysokie zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, dlatego przypominamy, ze przenosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie. Powiatowy Inspektorat Weterynarii apeluje o zgłaszanie wszelkich przypadków padłych dzikich ptaków do inspekcji weterynaryjnej.

Największym zagrożeniem są gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie. Inne gatunki mogą w ograniczonym stopniu odgrywać rolę w rozprzestrzenianiu wirusa na bliskie odległości. Drób może się zakazić, jeśli korzysta z tych samych siedlisk, np. zbiorników wodnych albo pastwisk, gdzie bytowały ptaki dzikie. Nie jest przy tym konieczne, aby użytkowanie tych miejsc odbywało się w tym samym czasie. Wirus może bowiem przeżyć w wodzie wiele dni, a nawet tygodni, szczególnie w niskiej temperaturze. Tak więc zbiorniki wodne, na których przebywały dzikie ptaki, mogą być w miesiącach jesienno-zimowych długotrwałym źródłem zakażenia dla drobiu.