Wydano ostrzeżenie dotyczące wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. Odkryto nowe ogniska ptasiej grypy na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu. Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk ptasiej grypy w Europie, w tym w Polsce.

Pierwsze ostrzeżenie wydał Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i analiza przeprowadzona przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach potwierdziła, ze ryzyko wystąpienia ptasiej grypy w Polsce w najbliższym czasie należy uznać za wysokie.

W sierpniu i we wrześniu w Kazachstanie stwierdzono siedem ognisk ptasiej grypy u drobiu a w Rosji aż 46.  Kiedy w 2005 i 2016 roku odnotowywano ptasią grypę w tych samych obszarach, to w niedługim czasie ogniska choroby pojawiały się także na terenie północnej i wschodniej Europy.

W związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie przypomina wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bioaskuracji, które przypominamy w załącznikach.

Zalecenia dla hodowców drobiu (PDF 175 KB)

Ulotka z zasadami bioasekuracji