Inauguracja roku szkolnego w Siedlcach. 916 uczniów zainaugurowało dziś rok szkolny w szkołach gminy Lubin. W tym gronie jest 124 pierwszoklasistów. Wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 435 dzieci.

W związku z nadal obowiązującymi ograniczeniami, uroczystości z okazji inauguracji roku szkolnego miały kameralny charakter. Większość uczniów przywitała rok szkolny w swoich klasach lekcyjnych, bardziej uroczyście uczcili to wydarzenie pierwszoklasiści.

Uczniom, pedagogom i pracownikom życzenia składali przedstawiciele władz gminy: radni z przewodniczącym Rady Gminy Lubin Norbertem Grabowskim na czele, a także sołtysi.

List z okazji inauguracji roku szkolnego do dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników oświaty, rodziców i uczniów skierował wójt gminy Lubin Tadeusz Kielan:

Rozpoczynamy rok szkolny 2021/2022. Początek nowego roku szkolnego niesie nowe wyzwania i możliwości, sprzyja wyznaczaniu ambitnych celów.

Po wakacyjnym wypoczynku wracamy do szkół, ale tegoroczny powrót jest pełen niewiadomych. Nowy rok szkolny rozpoczyna się bowiem w sytuacji, kiedy nasza rzeczywistość podporządkowana jest epidemii. Wszyscy cieszymy się z powrotu do stacjonarnych zajęć, bo po doświadczeniach związanych ze zdalnym kształceniem wiemy, jak ważne są relacje i bezpośrednie kontakty z koleżankami, kolegami, nauczycielami.

Tegoroczny powrót wymaga od Was więcej samodyscypliny i odpowiedzialności. Ważne jest, abyście byli świadomi tego, że obowiązujące zasady w szkołach mają zagwarantować nie tylko wysoką jakość edukacji, wychowania i opieki, ale nade wszystko bezpieczeństwo.

Wiemy, że dobre funkcjonowanie szkoły to również szeroka współpraca z rodzicami. Ten rok szkolny niesie szczególne wyzwania wynikające z troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Życzę, aby szkoła była dla wszystkich miejscem przyjaznym, a czas w niej spędzony był źródłem satysfakcjonujących doświadczeń i inspiracji, rozwijania zainteresowań i pasji. Dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych niech będzie to również okres nawiązywania przyjaźni, które przetrwają długie lata.

Niech rozpoczynający się rok szkolny 2021/2022 będzie czasem spokojnej i efektywnej pracy.

Tadeusz Kielan

Wójt Gminy Lubin

 

Szkoła Podstawowa w Siedlcach

                   

 Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim