Ruszyła przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne. Inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres prac obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32,00 m x 14,70 m. Na jego poliuretanowej nawierzchni powstaną pola do gry: koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego i piłki ręcznej wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia dla tych rodzajów sportu (bramki, słupki, siatki) i osłonami ochronnymi do urządzeń sportowych.

Zostaną również zamontowane elementy małej architektury w tym: tablica regulaminu, kosze na śmieci i ławki.

Projekt pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne w Gminie Lubin” zakłada także wykonanie: opaski z kostki betonowej wokół płyty boiska, ogrodzenia oraz piłkochwytów. Planowany termin zakończenia prac to 09.09.2022 r.

Celem projektu jest wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Lubin poprzez ich aktywizację w dziedzinie sportu i rekreacji, z wykorzystaniem zmodernizowanego obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Szklary Górne.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020
Całkowita wartość operacji wynosi 299 443,23 w tym:
dofinansowanie z Unii Europejskiej 190 535,00 zł (63,63% wartości zadania),
udział własny gminy 108 908,23 zł

Projekt unijny