Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj . drenażu rozsączającego na działce nr 585/27 w miejscowości Lisiec.