Urząd Gminy informuje, że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin, w ramach której zostaną przebudowane ulice Konwaliowa i Wrzosowa w Oborze oraz ul. Srebrna w Osieku, w dniu 18.09.2023r. rozpoczną się prace budowlane w miejscowości Obora. Wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. w Głogowie. Na realizacje zadania gmina Lubin otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w kwocie 2 550 000,00 zł. Umowny termin realizacji całego zadania określono na 25.01.2024r.