W obliczu inwazji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy konieczne jest podjęcie wszelkich kroków, W pierwszych dniach pomoc obywatelom Ukrainy skupia się na zabezpieczeniu ich podstawowych potrzeb, takich jak dostarczenie pożywienia, leków, środków czystości i ciepłego schronienia. Niemniej jednak w dłuższej perspektywie konieczne jest podjęcie starań i wypracowanie propozycji działań mających na celu zapewnienie zatrudnienia jak największej grupie uchodźców.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, którego członkiem jest Związek Pracodawców Polska Miedź przygotował ogólnopolską, bezpłatną wyszukiwarkę ofert pracy dla obywateli Ukrainy.

Jeśli Państwa firma ma wakaty, zachęcam do bezpłatnego dodawania ogłoszeń na stronie: www.pl4ua.info

Pracodawcy zachęcają również do zgłaszania potrzeb szkoleniowych związanych zarówno z zatrudnianiem cudzoziemców, wpływu na tę procedurę zapowiadanych zmian w regulacjach prawnych, jak i szkoleń, których celem będzie wdrożenie zagranicznych pracowników do pracy w Państwa firmach. Działając jako organizacja wspierająca pracodawców, jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i zgłaszane potrzeby.

Ze względu na wagę problemu i przyszłe skutki masowego napływu do Polski obywateli Ukrainy, spowodowanego podjęciem w ich kraju działań wojennych chcemy wypracować wspólnie z Państwem propozycje działań i zmian w przepisach prawa, aby zapewnić zatrudnienie jak największej grupie uchodźców. Dziękuję serdecznie za wszystkie Państwa dotychczasowe uwagi i przekazanie szczegółowych rekomendacji sektorowych przekazanych do przedstawienia władzom w celu regulacyjnego i organizacyjnego przygotowania Państwa na gospodarcze perturbacje związane z wojną za wschodnią granicą. Jednocześnie proszę o  wskazywanie przez Państwa kolejnych dziedzin prawa i propozycji rozwiązań legislacyjnych, które przyczynią się zarówno do zapewnienia ciągłości działania firm polskich, jak i będą miały na celu ułatwienie udzielenia pomocy uchodźcom.