Lubińscy policjanci ruchu drogowego zostali powołani do specjalnej grupy SPEED. Tylko w styczniu w naszym powiecie w ramach tych służb zatrzymali 7 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym!

– Nie ma i nie może być tolerancji dla kierujących, których nieodpowiedzialne zachowanie zagraża bezpieczeństwu na drogach, a do takich z pewnością można zaliczyć osoby przekraczające prędkość – mówi asp. szt. Krzysztof Pawlik, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. – Jest ona jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych, a także skalę ich skutków. Nadmierna prędkość lub niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do wypadku, lecz w istotny sposób wpływa na rozmiar obrażeń uczestników zdarzenia. Ponadto agresywne i niewłaściwe zachowania na drodze przyczyniają się bezpośrednio do zaistnienia wypadków drogowych.

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa i reagowaniu na najbardziej niebezpieczne oraz agresywne zachowania na drodze działa policyjna grupa SPEED, której policjanci pełnią służbę na terenie całego województwa dolnośląskiego. Pojawiają się w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego. Te miejsca są wyznaczane na podstawie analiz prowadzonych od wielu już lat na danym terenie.

Policjanci lubińskiej grupy SPEED w pierwszym miesiącu tego roku skontrolowali 258 pojazdów. Ujawnili 261 wykroczeń drogowych, z czego 217 to przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących. Nałożyli 222 mandaty karne, z czego 194 za przekroczenie prędkości. Skierowali 9 wniosków o ukaranie za wykroczenia drogowe. Zatrzymali 7 praw jazdy. Wszystkie za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych. Zatrzymali również osobę, wobec której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Nie pozwólmy, aby przez nieodpowiedzialne zachowanie na drodze ginęli ludzie. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o bezpieczną jazdę, zachowanie ostrożności na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego!