Tabletki jodu potasuNa polecenie administracji rządowe samorządy z całej Polski zostały zobowiązane do opracowania  planów działań prewencyjnych w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Chodzi o to by mieszkańcy gmin mieli świadomość gdzie się zgłosić w celu otrzymania preparatu. Z otrzymywanych informacji z administracji rządowej wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak należy się do niego wcześniej przygotować.

Podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje , że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela.

Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich, lokalnych mediach oraz stronie internetowej gminy i w mediach społecznościowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia, akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy do 60-tego roku życia, wynika to ze względów medycznych. Odpowiednie preparaty są już w dyspozycji Urzędu Gminy.

Jeśli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego będzie ono komunikowane w mediach , a po wydaniu zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego lub Prezesa Rady Ministrów , także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Lubin.

Pamiętajmy! Przyjmowanie preparatu jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu (tarczyca).

Gmina Lubin realizuje niezbędne działania  związane z dystrybucją tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Ich wydanie mieszkańcom nastąpi  tylko i wyłącznie w wypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej.

Podajemy do publicznej wiadomości wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy Lubin , w zależności od miejsca zamieszkania:

SOŁTYSI GMINY LUBIN:

Buczynka 13

Bukowna 5

Chróstnik 2

Czerniec 46

Dąbrowa Górna 15

Gogołowice 51a

Gola 19

Gorzelin 42

Gorzyca 20a

Karczowiska ul. Cedrowa 16

Kłopotów 7

Krzeczyn Mały 32c

Krzeczyn Wielki, ul. Rubinowa 11

Księginice 12/1

Lisiec 30a

Miłoradzice 58

Miłosna 9

Miroszowice ul. Pałacowa 42

Niemstów 111b

Obora, ul. Malinowa 23

Osiek, ul. Spokojna 18

Pieszków 24a

Raszowa 44

Raszowa Mała 1b

Raszówka, ul. Lipowa 2

Siedlce 55

Składowice 3a

Szklary Górne, ul. Szafirowa 14

Ustronie 2b

Wiercień 60

Zimna Woda 46a

Dystrybucją tabletek na terenie gminy Lubin zajmować się będzie Ochotnicza   Straż   Pożarna, która dostarczy je także do gminnych szkół w godzinach ich pracy w: Niemstowie , Osieku , Raszówce , Szklarach Górnych, Krzeczynie Wielkim i Siedlcach.

W przypadku gdyby zagrożenie radiacyjne miało miejsce w godzinach nocnych strażacy OSP gminy Lubin będą dostarczać tabletki jodku potasu bezpośrednio do  domów mieszkańców.

DAWKOWANIE TABLETEK JODKU POTASU WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH

 

 

Lp.

 

Opis grupy ryzyka

 

Dawka jednorazowa

Ilość tabletek jodku potasu          w pojedynczej dawce  

Stosowanie tabletek jodku potasu

 

1.

 

Noworodki i niemowlęta

młodsze niż 1 miesiąc

 

12,5 mg

 

¼ tabletki

= 12,5 mg jodu

 

¼ tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać noworodkowi lub niemowlakowi

 

 

2.

 

 

Dzieci od miesiąca do 3 lat

 

 

25 mg

 

½ tabletki

= 25 mg jodu

 

½ tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać niemowlakowi lub dziecku

 

 

3.

 

 

Dzieci od 3 do 12 lat

 

 

50 mg

 

 

1 tabletka

= 50 mg jodu

 

Tabletkę należy połknąć i powić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletki można rozkruszyć i dodać do chłodnego napoju

 

4.

 

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

 

100 mg

 

2 tabletki

= 100 mg jodu

 

Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem

 

5.

 

Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek)

 

100 mg

 

2 tabletki

= 100 mg jodu

 

Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem

 W przypadku wydawania jodku potasu dla rodziców/opiekunów dzieci do trzech lat (dla których przewidziano przyjęcie ¼ lub ½ tabletki) będzie wydana cała tabletka, natomiast za podział tabletki i podanie odpowiedniej dawki odpowiadają rodzice/opiekunowie. W przypadku, gdy rodzic/opiekun odbiera tabletki dla więcej niż jednego dziecka w wieku do trzech lat, należy przeznaczyć jedną tabletkę na dwoje dzieci.