Prezenty dla jednostek OSP z okazji Dnia Strażaka Przedstawiciele wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Lubin mieli okazję do uroczystego spotkania, odebrania gratulacji i prezentów. Tym samym z inicjatywy wójta Tadeusza Kielana zainicjowano gminne obchody Dnia Strażaka, które mają być zgodnie z zapowiedziami, kontynuowane co roku w maju.  

Gmina Lubin nie ukrywa dumy z dziewięciu działających na jej terenie Ochotniczych Straży Pożarnych. To jednostki w miejscowościach: Czerniec, Gorzyca, Krzeczyn Wielki, Księginice, Niemstów, Raszowa, Raszówka, Szklary Górne, Zimna Woda. Trzy spośród nich włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego, to strażacy z Niemstowa, Księginic oraz Zimnej Wody.

Ogółem w jednostkach działa 257 członków, w tym 34 kobiety. W OSP Niemstów oraz Raszówka są również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, liczące razem 19 członków.

Wszystkie nasze gminne OSP posiadają samochody ratowniczo-gaśnicze – 1 ciężki, 4 średnie, 6 lekkich, 1 specjalny operacyjny.

W 2021 roku nasi strażacy wzięli udział w 278 działaniach ratowniczo-gaśniczych, w tym  były 104 pożary i  174 razy miejscowe zagrożenia.

Poprzez swoje wyszkolenie i wyposażenie OSP gminy Lubin są wielkim wsparciem w czasie działań ratowniczych dla zawodowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.

– Strażacy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo, także poprzez prowadzone działania prewencyjne. Często  narażają swoje życie w akcjach, dlatego zawsze stałem na stanowisku, że trzeba to doceniać i za to dziękować, na co dzień i od święta – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

To z inicjatywy wójta, od kilku lat nasi strażacy ochotnicy, jako jedyni na terenie Powiatu Lubińskiego,  wyróżniani są tytułami Strażak Roku. Wójt uczestniczy w prawie wszystkich zebraniach OSP a teraz zdecydowano o wprowadzeniu do kalendarza gminnych uroczystości – obchodów Dnia Strażaka.

– Zawsze z dużą przychylnością reagujemy na wszelkie inicjatywy i wnioski o wsparcie  zarówno z OSP jak i PSP. Na jednym z ostatnich zebrań sprawozdawczych widziałem jak strażacy cieszą się z ofiarowanej przez sponsora szlifierki. Uznałem, że z okazji Dnia Strażaka można zapytać naszych druhów o zapotrzebowanie i oprócz gratulacji i podziękowań, wręczyć im prezenty, żeby wszystkim sprawić taką samą radość – mówi wójt Kielan.

Jednostki otrzymały więc sprzęty, zgodne ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Wójt Tadeusz Kielan wraz z Wojciechem Dziwińskim, przekazali na ręce reprezentantów poszczególnych jednostek nowe sprzęty:  do Gorzycy wiertarko-wkrętarkę, do Księginic piłę łańcuchowo-akumulatorową, do Krzeczyna Wielkiego akumulator, do Czerńca, Niemstowa, Szklar Górnych, Zimnej Wody  i Raszówki  szlifierki kątowe a do Raszowej lampę przenośną na stojaku.

W uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Strażaka wziął także udział Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin oraz Cezary Olbryś, zastępca komendanta PSP w Lubinie.