Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych rekomenduje działania Polskojęzycznej Intergrupy Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych. Można skorzystać  z porad, obszernej literatury, czy też wziąć udział w spotkaniach osób z podobnymi problemami

Program DDA, oparty na Dwunastu Krokach i Dwunastu Tradycjach, jest niezależnym programem zdrowienia dla dorosłych wychowanych w rodzinach alkoholowych lub dysfunkcyjnych. Wspólnota ACA  ponad 40 lat DDA pomaga osobom dorosłym wychowanym w dysfunkcyjnych rodzinach goić rany z przeszłości i żyć odpowiedzialnie w wieku dorosłym.

  • DDA uważa, że dzieci dotknięte w dzieciństwie chorobą alkoholizmu lub dysfunkcją rodziny, w życiu dorosłym odtwarzają jej skutki. Dzieci w tego typu rodzinach przejmują model uzależnienia zewnętrznego i wewnętrznego, który odreagowują w dorosłym życiu.
  • Wpływ alkoholizmu lub dysfunkcji rodziny jest wielopokoleniowy. Dziecko doświadczające traumatycznych przeżyć, aby czuć się bezpiecznie, ukazuje światu fałszywe Ja i ukrywa swoje prawdziwe Ja, aby ochronić się przed traumą i przetrwać w przerażającej rzeczywistości.

Jako dorośli, w obliczu trudnych sytuacji w dorosłym życiu, takie osoby nieświadomie mentalnie cofają się do okresu dzieciństwa. Dlatego w literaturze DDA omawiane są tematy takie jak alkoholizm, uzależnienie zewnętrzne i wewnętrzne, pokoleniowa dysfunkcja, zespół stresu pourazowego, dysocjacja, zależność, współuzależnienie, żałoba, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, uzależnienie behawioralne, kazirodztwo, molestowanie i regresja jako niektóre z konsekwencji wychowania w rodzinie alkoholowej lub w inny sposób dysfunkcyjnej.

Członkowie Wspólnoty DDA biorą na siebie odpowiedzialność za swoje życie i nie zrzucają winy za swą sytuację na opiekunów ani na doświadczenia z dzieciństwa. Jedynym warunkiem przynależności do DDA jest chęć zdrowienia ze skutków wychowania w rodzinie alkoholowej lub dysfunkcyjnej. Wspólnota DDA sugeruje swoim członkom, aby czytali literaturę DDA, brali udział w mitingach (spotkaniach) ACA(DDA/DDD) i praktykowali Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji. Członkowie DDA uczą się ponownie wychowywać siebie, z łagodnością, humorem, miłością i szacunkiem. Członkowie DDA zmierzają do osiągnięcia wewnętrznej integracji i przebudzenia duchowego.

DDA nie łączy się z żadną religią, programem czy filozofią i nie przyjmuje żadnych dotacji z zewnątrz.

Osoby potrzebujące wsparcia mogą odwiedzić stronę internetową Wspólnoty ACA (DDA/DDD)