Fundacja-EFC_Plakat_Program-HoryzontyDo 31 marca trwa rekrutacja do 11. edycji Programu Stypendialnego Horyzonty realizowanego przez Fundację EFC i Fundację Rodziny Staraków. Program Horyzonty to kompleksowe wsparcie dla uczennic i uczniów pochodzących z małych miejscowości, którzy w tym roku kończą szkołę podstawową i chcą się dalej rozwijać w wybranych liceach i technikach w dużych miastach.

Udział w programie sprawia, że uczniowie rozwijają swój potencjał, pewność siebie i świadomie decydują o swojej przyszłości – realizują pasje, spełniają marzenia, zostają studentami najlepszych uczelni na świecie. Tworzą zżytą i wspierającą się społeczność, angażują się w działania społeczne i obywatelskie.

Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. Pokrywa koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia, wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej. Stypendyści   wyjeżdżają razem na ferie i obozy letnie, finansowane przez obie Fundacje. W programie Horyzonty podopieczni mają zapewnioną opiekę   regionalnych koordynatorów w mieście nauki,   wsparcie fundacyjnego psychologa, otrzymują też   indywidualne, tutorskie wsparcie w rozwijaniu zainteresowań i wyborze dalszej ścieżki życiowej.

Rekrutacja do   Programu Stypendialnego Horyzonty trwa   od 15 lutego do 31 marca 2021r. Aplikować należy za pośrednictwem strony.  Szczegóły w ulotce.

Fundacja EFC-ulotka_program Horyzonty pdf (1,4 MB)