Program Wsparcia SeniorówGmina Lubin w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego zrealizowała zadanie publiczne „Gmina Lubin dla Seniorów” w ramach Programu Wsparcia Seniorów na Dolnym Śląsku. Czas na jego podsumowanie!

Miejscem realizacji poszczególnych działań była gmina Lubin i obszar Dolnego Śląska, grupą docelową członkowie Rady Seniorów Gminy Lubin oraz seniorzy i mieszkańcy zamieszkujący teren gminy w wieku 50+. W ramach działania międzypokoleniowego udział brali także uczniowie gminnej szkoły.

I taką łączącą pokolenia akcją zaczęła się realizacja projektu. 15 czerwca ponad 30 osób wzięło udział w działaniu międzypokoleniowym pod hasłem „Zielona rocznica Odzyskania Niepodległości”. Członkowie Rady Seniorów Gminy Lubin wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych dla uczczenia 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę na skwerze przy Obelisku Niepodległościowym posadzili dziesiątki roślin oraz przy wspólnym poczęstunku śpiewali pieśni niepodległościowe.

W ramach kolejnego działania 48 seniorów z terenu gminy Lubin wzięło udział 7 lipca w wycieczce turystyczno-krajoznawczej do Srebrnej Góry, gdzie zwiedzano największą górską twierdzę w Europie. Atrakcją był także udział w warsztatach warzenia sera w gospodarstwie agroturystycznym w Lutomierzu.

W przedostatnim działaniu – 28 września przeprowadzona została wizyta studyjna wraz z warsztatem wymiany doświadczeń. Akcja odbyła się w Janowicach Wielkich, udział w niej wzięło łącznie ponad 40 osób, byli to mieszańcy gminy Lubin i gminy Janowice Wielkie.

Ostatnie działanie odbyło się 12 października w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Lubin. Były to warsztaty z zakresu funkcji opiniodawczo – konsultacyjnych Rady Seniorów i wzięło w nich udział 17 osób.

Fundamentalnym celem zadania publicznego pn. Gmina Lubin dla Seniorów było przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób starszych. Dzięki działaniom osoby te miały możliwość oderwania się od codzienności, mogły nawiązać nowe kontakty oraz aktywnie spędzić czas.

Wartość projektu wyniosła 12 000 zł z czego wkład własny gminy Lubin stanowił kwotę 2 000 zł, natomiast dofinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Program Wsparcia Seniorów na Dolnym Śląsku wyniosło 10 000 zł.

Podczas poszczególnych działań chętnym seniorom przekazywano egzemplarze Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora.

Więcej zdjęć na facebookowym profilu gminy Lubin.

Gmina Lubin dla seniorów - plakat informacyjny