Obwieszczenia Wójta Gminy Lubin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla fragmentu obrębu Szklary Górne, obejmującego obszar Kopalni piasku „Obora”.