Urząd pracyPowiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłosił nabór wniosków na dotację dla pracodawców na utworzenie lub doposażenie stanowiska pracy zdalnej dla 20 osób bezrobotnych do 30 roku życia, z tzw. kat. NEET (tj. osoby nieuczące się, niepracujące i nieszkolące się).

Nabór wniosków związany jest z projektem pilotażowym opracowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie, którego celem jest wypracowanie i przetestowanie nowego narzędzia pomocy pracodawcom lub przedsiębiorcom „Grantu na pracę zdalną” w powiecie lubińskim oraz opracowanie rekomendacji w tym zakresie w celu stworzenia rozwiązań systemowych.
KWOTA GRANTU – Maksymalna dotacja to 20 tys. zł
TERMIN NABORU – 02.02.2022 do wyczerpania środków
MIEJSCE ZŁOŻENIA – Sekretariat urzędu – pokój 10

W ramach otrzymanej kwoty pracodawca będzie mógł pokryć koszty związane z:

  • zakupem narzędzi informatycznych np. laptopa, oprogramowania, licencji, telefonu służbowego, drukarki itp.;
  • przeszkoleniem pracownika w zakresie kompetencji cyfrowych (np. szkolenia specjalistyczne związane z wdrożeniem specjalistycznych narzędzi informatycznych);
  • przeszkoleniem pracownika w zakresie innych szkoleń związanych z wykonywaniem zadań w formule zdalnej, np. sprzedaż on-line, praca i zarządzanie zespołem zdalnym i etc.

Wszystkie wydatki powinny być niezbędne do wykonywania pracy w formie zdalnej. Czas utrzymania stanowiska pracy – 12 miesięcy. Szczegóły na: stronie internetowej PUP