Biblioteka w Oborze zaprasza seniorów na 3-godzinne szkolenie w zakresie edukacji społecznej na rzecz bezpieczeństwa, które poprowadzi trener Ośrodka Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa.

Zajęcia mają na celu przekazanie seniorom cennej wiedzy i umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami na wielu płaszczyznach życia codziennego. Szkolenie finansowane jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie.

W programie omawiane będą m.in. zagadnienia:

  • Jak postępować w sytuacji gdy osoba nieznajoma puka do drzwi?
  • Czy wizyty pracowników gazowni, elektrowni czy wodociągów są zapowiedziane?
  • Czy pracownicy ZUS odwiedzają emerytów/rencistów?
  • Ochrona danych osobowych – jak postępować, aby czuć się bezpiecznie?
  • Omówienie wybranych rodzajów oszustw, przemocy domowej
  • Gdzie szukać pomocy?
  • Odstąpienie od umów zawartych na pokazach – prawne aspekty
  • Jak przechowywać leki, aby nie doszło do pomyłki w zażywaniu

Zapraszamy serdecznie do świetlicy wiejskiej w Oborze, 13 października (czwartek) na godz. 16.00.

Udział w szkoleniu tylko na zapisy w bibliotece w Oborze, pod tel. 601 969 596 lub na adres e-mail gbp.obora@ug.lubin.pl, liczba miejsc ograniczona.