Projekt Unijny

Projekt Unijny

Projekt Unijny

Projekt Unijny

Projekt Unijny


 

Projekt Unijny

Projekt Unijny

Projekt Unijny

Projekt Unijny

Tytuł projektu: Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim

Cel projektu: Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 15 mieszkanek Gminy Lubin, które dzięki udziałowi w projekcie będą mogły wrócić na rynek pracy w wyniku skorzystania z usług opieki Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim

Wartość projektu: 413 908,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 347 040,75 zł