W Gminie Lubin powstaje kolejne nowoczesne, wielofunkcyjne boisko. Trwają intensywne prace budowlane w Składowicach. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujących podstawowych elementów robót: przygotowanie i wyrównanie płyty asfaltowej boiska wraz z rozebraniem spękań istniejącej nawierzchni, wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym o powierzchni 450 m² wraz z opaską z kostki betonowej o szerokości 80 cm wokół płyty boiska, wykonanie ogrodzenia boiska z siatki stalowej ocynkowanej wraz z furtkami wejściowymi, wykonanie piłkochwytu z siatki polipropylenowej o wysokości 4 m.

Umowa przewiduje także  dostarczenie i montaż elementów wyposażenia boiska: zestaw do piłki ręcznej (bramka, siatka), zestaw do siatkówki i tenisa ziemnego, koszykówki (stojak, tablice, obręcze łańcuszkowe), osłon ochronnych do urządzeń sportowych, dostarczenie i montaż elementów małej architektury: tablica regulaminu, kosz na śmieci  oraz ławki młodzieżowe.

Wartość umowy inwestycji wynosi 181 tys. zł, zakończenie prac przewidziane jest na koniec  listopada.

(SR)