Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin w miejscowościach: Krzeczyn Mały, Bukowna, Miroszowice, Osiek, Szklary Górne i Obora”