Rozstrzygnięto przetarg i wykonawca rozpoczyna realizację umowy na przebudowę dróg na terenie gminy Lubin w miejscowościach: Krzeczyn Mały, Miroszowice, Obora, Osiek, Bukowna i Szklary Górne. To inwestycje, na które Urząd Gminy uzyskał promesę w ramach środków z Polskiego Ładu w łącznej wysokości 4 mln750 tysięcy złotych. Przedstawiamy zakres inwestycji w Krzeczynie Małym.

Przebudowywana jest tam droga gminna biegnąca śladem działek nr 256/11, 256/18, 256/7 i 932, obecnie to już ulice: Wrzosowa, Jagodowa i Jeżynowa. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 5 m  oraz długościach

  • 61,44m ul. Jagodowa
  • 64,32m ul. Jeżynowa

wraz z placami do zawracania pojazdów o wymiarach 8 x 10,5 m.

Powstaje również  jezdnia  o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4 m i długości 100,95 m na ul. Wrzosowej.

W ramach zadania  budowane są również zjazdy indywidualne, dojścia do posesji i miejsc odbioru odpadów. Wykonane zostanie także utwardzenie poboczy kruszywem łamanym oraz odwodnienie drogowe poprzez budowę poboczy o zwiększonej retencji z kruszywa.

Równolegle zostały rozpoczęte prace przygotowawcze przy ul. Morelowej w Osieku, ul. Miłej w Miroszowicach oraz drogi w miejscowości Obora. O zakresach tych inwestycji będziemy informować w kolejnych materiałach.