W miejscowości Gorzyca trwają intensywne prace związane z przebudową drogi gminnej. Inwestycja z pewnością poprawki komfort życia mieszkańców, ułatwi dojazd do posesji a także zorganizuje przestrzeń publiczną. Koszt inwestycji to ok. 300 tys. zł.

W ramach prac przy przebudowie drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 68, 1/16 w miejscowości Gorzyca wykonanych zostanie szereg zadań, które obejmą m.in.:

  • konstrukcja jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szerokości od 5,0 do 10,0 m i długości ok. 106,0 m,
  • konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,50 m i długości ok. 36,0 m,
  • budowa zjazdów indywidualnych dojść do posesji i miejsc odbioru odpadów,
  • utwardzenia poboczy kruszywem łamanym,
  • odwodnienia drogowego.

Po wykonaniu wszystkich prac zostaną uporządkowane przyległe tereny i zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu.