Przebudowa przepompowni ścieków w NiemstowiePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin prowadzi szereg intensywnych działań inwestycyjnych. Ostatnio informowaliśmy o przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcach, tym razem przyglądamy się tzw. podziemnym sieciom i przepompowni w Niemstowie.

PGKGL Sp. z o.o. w ciągu ostatnich miesięcy inwestowało w uzbrojenie nowych terenów w infrastrukturę wodociągowo -kanalizacyjną, m.in. w miejscowościach Miłosna, Siedlce, Składowice oraz przebudowę istniejących sieci. Bardzo ważne dla funkcjonowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej są trwające właśnie dwie inwestycje.

Pierwszą jest przebudowa przepompowni ścieków w Niemstowie wraz z  prowadzoną przez gminę Lubin rozbudową odcinka sieci kanalizacyjnej, która umożliwi zmianę funkcjonowania układu kanalizacyjnego w Niemstowie.

– Obecnie ścieki z miejscowości Niemstów i Pieszków są transportowane są przez siedem głównych, mocno przeciążonych przepompowni, połączonych w tzw. układzie szeregowym. W praktyce awaria jednego obiektu ogranicza  prace całego systemu – wyjaśnia Wojciech Dziwiński, prezes PGKGL. – Uruchomienie nowego rurociągu o długości blisko 2200 metrów umożliwi transport ścieków, z  pominięciem dwóch pośrednich przepompowni obecnie i kolejnych dwóch po zakończeniu kolejnego etapu prac.

Koszt całej inwestycji wykonywanej etapami w latach 2017-2022 wynosi około 1,35 mln zł. Warto jednak dodać, że przedsiębiorstwo opracowało już dokumentację projektową następnego etapu i zamierza kontynuować prace w 2023 roku.

pierwszy etap rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Krzeczyn WielkiDrugie nie mniej ważne zadanie, to pierwszy etap rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Krzeczyn Wielki. PGKGL położyło tam ponad 550 metrów sieci w ulicy Brzozowej, co  umożliwiło dodatkowe zasilanie w wodę nieruchomości w rejonie ulic Makowej, Różanej, Fiołkowej i Stokrotkowej.

W okresach letnich, kiedy występuje zwiększone zużycie wody, zauważalny był znaczy spadek ciśnienia, co  ograniczało komfort życia mieszkańców osiedla.  Realizacja tej inwestycji ma na celu zwiększenie możliwości dostaw wody i poprawy ciśnienia w tym rejonie, jak również poprawę ochrony przeciwpożarowej. Koszt tej inwestycji to około 180 tys. zł

Prace inwestycyjne w Niemstowie

Prace inwestycyjne w Krzeczynie Wielkim