W Czerńcu powstaje nowa ulica, która biegnie śladem działki nr 187/1. Prace powinny się zakończyć do końca maja. Koszt inwestycji to około 230 tysięcy złotych.

Zakres zadania obejmuje wykonanie przede wszystkim konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 4 m i długości ok. 150 m. Powstają również zjazdy indywidualne oraz dojścia do posesji i miejsc odbioru odpadów. Pobocze jest utwardzane kruszywem łamanym, a tam gdzie trzeba humusowane i  obsiewane mieszanką traw. Po wykonanych pracach przyległe tereny zostaną uporządkowane.