Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Obora, dz. nr 465/8 – ETAP I

Zakres zadania obejmował:

 • wykonanie stóp fundamentowych pod urządzenia technologiczne wewnątrz budynku SUW,
 • wykonanie sieci i przyłączy międzyobiektowych,
 • dostarczenie i montaż nowych obudów naziemnych studni głębinowych o konstrukcji stalowej w osłonie z laminatu poliestrowo-szklanego wraz z armaturą i orurowaniem,
 • dostarczenie i montaż pomp głębinowych o wydajności Q=20m3/h każda,
 • dostarczenie i montaż zbiornika retencyjnego wody pitnej o poj. V=100 m3 wraz z wykonaniem fundamentu,
 • montaż nowego aeratora,
 • dostarczenie i montaż zestawu pompowego II st. o wydajności Q=55 m3/h, wysokość podnoszenia H=45m wraz z niezbędnymi rurociągami technologicznymi oraz opomiarowaniem,
 • wykonanie linii kablowych NN zasilających rozdzielnicę RT, pompy głębinowe, zestaw hydroforowy RZH,
 • dostarczenie i montaż układów zasilająco – sterujących, szafa AKPiA,
 • dostarczenie i montaż aparatury pomiarowej,
 • wykonanie prób szczelności, dezynfekcji rurociągów sieci wodociągowych oraz badań bakteriologicznych.

Zadanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tj. z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.
Całkowita wartość zadania: 1 367 551,02 zł
Kwota dofinansowania : 900 000,00 zł

Termin realizacji zadania:
od 27.12.2021 r. do 31.08.2022 r.