Przebudowa SUW Obora Rozwój  budownictwa mieszkaniowego w naszej gminie prowadzi do zwiększonej dystrybucji wody do sieci.  Dotychczasowe urządzenia na Stacji Uzdatniania Wody w Oborze były już wyeksploatowane i wykazywały liczne oznaki korozji. Wysokie koszty remontów oraz obsługi zakwalifikowały obiekt do przebudowy, która zbliża się już do półmetka.

Przebudowę SUW Obora zaplanowano w dwóch etapach. Pierwszy etap już dobiega końca i  przewiduje: wymianę obudów studni głębinowych, wymianę pomp głębinowych wraz z armaturą i orurowaniem, wybudowanie zbiornika retencyjnego, wymianę ciśnieniowego urządzenia do napowietrzania, zastosowanie odpowiednio dobranego zestawu hydroforowego podawania wody do sieci oraz sterowanie pracą stacji. Na przyszły tydzień zaplanowano pierwsze uruchamianie zbiornika.

– Po przebudowie stacja będzie obiektem bezobsługowym z pełną automatyką procesów technologicznych, zapewniającą uzyskanie wody pitnej o jakości odpowiadającej obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniom – wyjaśnia Wojciech Dziwiński, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o.-  Sama technologia uzdatniania wody pozostaje taka sama. Wybudowany zostanie zbiornik retencyjny na wodę pitną o pojemności 100  m3. Wymieniane zostaną wszystkie urządzenia oraz cała armatura, wyremontowany zostanie również cały budynek.

W drugim etapie inwestycji wymienione zostaną filtry wody oraz wykonane zostaną prace budowlane związane z przebudową i remontem budynku technologicznego SUW.

Przyjęto następujący schemat uzdatniania:

  • Pompownia I° – Studnie głębinowe nr 1 i 2
  • Napowietrzanie ciśnieniowe w mieszaczu wodno – powietrznym
  • Jednostopniowa filtracja na filtrach ciśnieniowych na złożu kwarcowym i katalitycznym
  • Dezynfekcja wody podchlorynem sodu
  • Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej 100 m3
  • Pompownia II°
  • Odstojnik wód popłucznych

– Dobudowanie zbiornika retencyjnego pozwoli zapewnić ciągłość dostawy wody przy dużych rozbiorach, które w okresach letnich potrafią  sięgać 320m3/d , przy średnim zapotrzebowaniu na wodę w ciągu roku wynoszącym ok 220 m3/d – dodaje prezes Dziwiński. –  Ponadto zbiornik retencyjny poprawi jakość wody przez wydłużenie czasu kontaktu ze złożem filtracyjnym oraz unormuje ciśnienie w wodzie podawanej do sieci.

Przebudowa nie obejmuje swym zakresem zwiększenia zapotrzebowania i poboru z ujęć głębinowych,  ilość wody ujmowana będzie zgodna z obowiązującą decyzją pozwolenia wodnoprawnego.