Na początku lipca mają się zakończyć oficjalnym odbiorem prace budowlane, które są prowadzone w Osieku.

Powstaje tam jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, o szerokości 5 m i długości ok. 104 m.  Budowany jest także plac do zawracania pojazdów o wymiarach 8 x 15 metrów, zjazdy indywidualne, dojścia do posesji oraz miejsc odbioru odpadów.

Pobocze jest utwardzane kruszywem łamanym. Powstaje także odwodnienie drogowe, czyli budowana jest kanalizacja deszczowa o długości 113 m, na którą składają się wpusty uliczne i  studnie.

Wzdłuż jezdni budowane jest oświetlenie uliczne o długości 107 m, pobocza będą humusowane i obsiane mieszanką traw.

Wartość realizacji inwestycji to około 486 tys. zł.