Trwają intensywne prace przy budowie drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 169/3, 169/10, 170/1, czyli ulicy Morelowej w miejscowości Osiek. To inwestycja realizowana w ramach pozyskanych środków z  Polskiego Ładu.

Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5 m i długości 419 m,  w tym na odcinku o długości 85 m z kostki betonowej typu „farmerska”.

Powstają również zjazdy  indywidualne oraz dojścia do posesji i miejsc odbioru odpadów, a pobocze zostaje utwardzane kruszywem łamanym. W ramach inwestycji realizowane jest również odwodnienie drogowe poprzez budowę systemu rozsączającego.

Przy drodze powstaje linia elektroenergetyczna oświetlenia drogowego o dł. 442 m, na którą składa się 11 latarni. Zostanie również zabezpieczona istniejąca linia kablowa niskiego napięcia. Wykonany zostanie także przepust i zjazd na drogę powiatową.