Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Lubin z dnia 10 marca 2022 roku o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora” na terenie działki nr 449/20 obręb ewidencyjny 0020 Obora, gmina Lubin.