Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Lubin z dnia 20 kwietnia 2022 roku o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji magistrali wodociągowej DN400 z ujęcia wody OSIEK II” na terenie działek nr: 722, 915/5, 753/11, 752/2, 753/6, 753/15, 915/9, 914/5, 721, 912/2 obręb 0008 miasto Lubin, działek nr: 102/6, 1753, 95/16, 95/17, 95/15, 95/14, 65/1, 107/2, 106/1, 94, 102/4, 124, 107/1 obręb 0021 Osiek gmina Lubin oraz działek nr: 3/1, 1, 3/4 obręb 0022 Pieszków gmina Lubin.