Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Lubin z dnia 1 czerwca 2022 roku o zakończeniu postępowania i przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek” na terenie działki nr 81/3 obręb ewidencyjny 0021 Osiek gmina Lubin.