Gmina Lubin złożyła wnioski o dofinansowanie trzech dużych inwestycji w ramach programu „Polski Ład”. To budowa przedszkola i żłobka w Chróstniku, przebudowa oczyszczalni ścieków w Oborze oraz przebudowa dróg na terenie gminy Lubin. Wartość wszystkich zadań wynosi 12 mln złotych. Pierwszy nabór wniosków ma zostać rozstrzygnięty jeszcze we wrześniu.

– Aplikujemy o dofinansowanie najpilniejszych inwestycji. Z pewnością należy do nich żłobek i przedszkole, które powstać mają w Chróstniku. Rozważaliśmy inne lokalizacje dla tej placówki. Niestety Krzeczynie Wielkim nie pozwalały na to zapisy planu miejscowego, natomiast realizacja tej  inwestycji w Osieku wymagałby konsultacji z konserwatorem zabytków, co oznaczałoby wyższe koszty i dłuży czas wykonania zadania. W Osieku pod tę inwestycję musielibyśmy zlikwidować boisko, co nie znajduje uzasadnienia. W Chróstniku natomiast dysponujemy terenem przy Miasteczku Rowerowym, wolnym od jakichkolwiek przeszkód i rozległym, co ważne, bo będzie możliwe także stworzenie w tym miejscu dużego parkingu – tłumaczy Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Złożony wniosek zakłada budowę sześciooddziałowego przedszkola dla 150 dzieci oraz dwuoddziałowego żłobka dla 50 dzieci. Koszt zadania oszacowano na 3 mln zł, gmina aplikuje o rządową dotację w wysokości 2 mln 550 tys. zł.

Wójt Tadeusz Kielan i prezes PGKGL Wojciech Dziwiński w oczyszczalni ścieków w Oborze.

Wójt Tadeusz Kielan i prezes PGKGL Wojciech Dziwiński w oczyszczalni ścieków.

Wniosek złożony w obszarze infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zakłada przebudowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Oborze.

– To jedna z najdynamiczniej rozwijających się miejscowości naszej gminy, w której obecnie zameldowanych jest ponad 1700 mieszkańców. Oczyszczalnia ścieków pracuje na granicy swoich możliwości, bo projekt jej budowy dostosowany był do – co najmniej – o połowę mniejszej liczby odbiorców. Oczyszczalnia musi zostać jak najszybciej rozbudowana i zmodernizowana – tłumaczy wójt Tadeusz Kielan.

Inwestycja ma kosztować 4 mln zł, przy zakładanym dofinansowaniu na poziomie 3 mln 800 tys. zł.

Trzeci ze złożonych wniosków dotyczy infrastruktury drogowej. Gmina wnioskuje o dofinansowanie modernizacji dróg w Osieku, Miroszowicach, Oborze, Bukownej, Szklarach Górnych i Krzeczynie Małym. Planowana przebudowa dróg ma kosztować 5 mln zł, przy wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości 4 mln 750 tys. zł.