Wójt Gminy Lubin ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej w obrębie Gogołowice