o przetargu nieograniczonym pn.: Rozbudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej od strony północnej na całej długości budynku OSP w części ze świetlicą.

Biuletyn Informacji Publicznej