15 września 2020 o godz. 10.00 minie termin składania ofert w przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK UL. PIESZKOWSKA. Wymagane jest przesłanie ofert pisemnie na adres Gmina Lubin – Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, 59 – 300 Lubin.

Biuletyn Informacji Publicznej