Zarządzenie nr 1496/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin.