Inwestycja rozpoczęła się od rozbiórki poprzedniej nawierzchni betonowej. Powstała tam jezdnia z kostki betonowej długości ok. 120 m i szerokości 3,5 m. Całość została obramowana krawężnikiem betonowym. Zbudowano także dojścia i chodniki z kostki betonowej o powierzchni ok. 122 m kw. Konieczna była także budowa odwodnienia jezdni, czyli wykonanie dwóch wpustów ulicznych oraz odwodnienia liniowego.

Inwestycja trwała dwa miesiące, wartość zadania to ponad  147  tysięcy złotych.