Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).  To ogólnopolska  baza. Niezależnie od tego trwa inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła, która  jest obowiązkiem wszystkich gmin  województwa dolnośląskiego. W gminie Lubin rozpoczęła się w lipcu i potrwa do września.

Deklarację CEEB można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą a także online.  Odpowiedzi na związane z tym pytania można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Jednocześnie zewnętrzna firma, na zlecenie gminy Lubin realizuje zadanie pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Lubin”. Wynika to z obowiązku nałożonego na wszystkie gminy z terenu województwa dolnośląskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach uchwały nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza (…).

Inwentaryzacja będzie prowadzona do września 2021 r. przez wyłonioną w przetargu firmę Market Research World z siedzibą w Gliwicach. Ankieterzy, wyposażeni w specjalne identyfikatory oraz pisemne upoważnienie do wykonywania prac w ramach projektu, odwiedzą punkty adresowe zlokalizowane w naszej gminie celem dokonania spisu. Dane dotyczące budynków wielorodzinnych będą przekazywane za pośrednictwem zarządców nieruchomości i będą dotyczyły każdego budynku oddzielnie. Ankieterzy mogą również kontaktować się z mieszkańcami drogą telefoniczną lub innymi kanałami ICT.

Każdy z mieszkańców może samodzielnie wypełnić kwestionariusz w wersji papierowej i  wrzucić do specjalnie przygotowanego pojemnika (ekspozytor z urną) z napisem INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA W BUDYNKACH W GMINIE LUBIN, który znajduje się w urzędzie przy ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin (przy wejściu głównym). Wypełnienie kwestionariusza nie wymaga specjalistycznej wiedzy, opiera się głównie na informacjach zamieszczonych na tabliczce znamionowej pieca lub w dokumentacji technicznej kotła. Jeżeli w gospodarstwie domowym znajduje się więcej niż jedno źródło ogrzewania, należy podać informacje odnoszące się do każdego z nich.

W związku z aktualnym stanem epidemii istnieje także możliwość bezpiecznego udziału w badaniu poprzez zdalne wypełnienie ankiety online, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: www.zrodlaciepla.ug.lubin.pl lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii (76) 817 60 08. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej.